Povraćaj robe

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod možete nas slobodno kontaktirati.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača za svaku kupovinu zaključenu na daljinu kupac ima pravo na jednostrani raskid Ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana preuzimanja. Prilikom jednostranog raskida Ugovora neophodno je poslati izjavu na info@fitway.rs ili se javiti telefonom i nakon potvrde o prijemu poslati izjavu sa proizvodama koji moraju biti nekorišćeni, neoštećeni, u originalnoj ambalaži i sa originalnim računom na adresu:  FITWAY DOO, Veljka Petrovića bb, 22000, Sremska Mitrovica. Uz izjavu, proizvod i originalni račun priložiti transakcioni račun (broj bankovnog računa, i naziv banke) na koji će se izvršiti povraćaj sredstava.

Troškove vraćanja robe i novca prilikom jednostranog raskida Ugovora snosi kupac. FITWAY će najkasnije u roku od 14 dana od prijema robe vratiti kupcu iznos, umanjen za troškove dostave pošiljke ako je bila besplatna.

Ukoliko se desi da je paket ili proizvod koji ste poručili oštećen prilikom transporta, dužni ste nas obavestiti odmah nakon preuzimanja, uslikati oštećenje i originalni račun dobijen sa robom i poslati na našu e-mail adresu info@fitway.rs. Nakon toga ćete biti obavešteni o tome da li ćemo vam poslati novi proizvod ili izvršiti povrat uplate novca.

Proizvodi koji dolaze u direktan kontakt sa intimnim delovima tela ne podležu reklamaciji.